Blog Archives

Draft Strategy for Protecting and Enhancing the Development of the Irish Language

STRAITÉIS DRÉACHTA LE FORBAIRT NA GAEILGE A CHOSAINT AGUS A FHEABHSÚ Tá cáipéis chomhairliúcháin ullmhaithe ag an Roinn Cultúir, Ealaíon agus Fóillíochta (RCEF) ina bhfuil moltaí maidir le straitéis le forbairt na Gaeilge a chosaint agus a fheabhsú. Mairfidh an tréimhse chomhairliúcháin fiche seachtain, ón Chéadaoin 11 Iúil go dtí  an Mháirt…

Read more →