Saturday 20 January 2018 06:50:39 PM

Scéim Shamhraidh Leath chathail
More Storms Ahead For Dundrum Sea Wall June 3, 2016| Posted by | Comment on More Storms Ahead For Dundrum Sea Wall Comment

Scéim Shamhraidh Leath chathail
25-29ú Iúil 2016
CEANNAIRÍ DE DHITH
Riachtanach; Ardcháighdéan Gaeilge
Inmhianaithe; Taithí ag obair le páistí

Spórt, ceardaíocht, ealáin, turas lae agus súgradh
do pháistí le Gaeilge ó Rang 1- Rang 7
Seol litir iarratais chuig Nuala Ní Chatháin, 99 Sráid na nGael, Dún Pádraig,
BT30 6BS nó [email protected] roimh an 11/6/16

Tá an tionscnamh seo maoinithe ag Comhairle Ceantair an Iúir, Mhúrn agus an Dúin
agus eagraithe ag Cumann Gaelach Leath Chathail.