Monday 16 July 2018 03:40:49 AM

Irish Classes Set to Begin for Autumn
More Storms Ahead For Dundrum Sea Wall September 3, 2012| Posted by | Comment on More Storms Ahead For Dundrum Sea Wall Comment

Ranganna le tosú arís

Tosóidh na ranganna Gaeilge i dTeach Mícheál Dé Luain 17 Meán Fómhair 2012:

Bunang            8.00pm

Meánrang        7.30pm

Ardrang           7.00pm

Gearrfar costas £25 ar rannpháirtithe don chéad téarma san fhómhair, £25 don dara téarma san earrach agus £10 do théarma an tsamhraidh.

Ranganna Caisleán Uidhlín

Tá ranganna eile ag gach leibhéal á eagrú ag Glór Uachtar Tíre i gCaisleán Uidhilín, ranganna GCSE agus A Leibhéal san áireamh.

Is féidir eolas breise faoi na ranganna i gCaisleán Uidhilín a fháil ach glao a chur ar Emer O Hagan ag 028 437 70331 / 075 0125 2027 nó r.phost a chur chuig [email protected]

Classes to restart

Irish Classes starting in the St Michael’s Centre on Monday 17 September 2012:

Beginners class            8.00pm

Intermediate class       7.30pm

Advanced class            7.00pm

Attendance at the classes will cost £25 for the first term in the autumn, £25 for the second term in the spring and £10 for the summer term.

Castlewellan classes

Irish languages classes at all levels are also being organised by Glór Uachtar Tíre in Castlewellan, GCSE and A Level classes included.

Further information about the classes in Castlewellan is available from Emer O Hagan on 028 437 70331 / 075 0125 2027 or by e.mail at [email protected].